วิธีการ link ข้าม sheet ของ Spreadsheet :: synology

Spreadesheet ก็คือ โปรแกรมที่คล้ายกับ Google sheet  แต่ความสามารถยังไม่ถึงทั้งหมด เดิมที่มันไม่สามารถ link ข้าม sheet ได้ ปัจจุบันนี้ มันได้แล้ว (เขียนวันที่ 25/03/18)
วิธีการ link จะไม่สามารถ คลิกๆได้เหมือน Google Sheet หรือ Excel มันต้องเขียนเข้าไปในช่องข้อความนั่น

อย่างเช่น  เราต้องการค่าที่อยู่ใน Sheet1 ตำแหน่ง B4 เราก็เขียนดังนี้  =Sheet1!B4  

Sheet1  = ชื่อ sheet ที่ค่าที่ต้องการอยู่
B4 = ตำแหน่ง 

Sheet1

Sheet2

แค่ link ได้อย่างนี้ก็เพียงพอต่อการทำงานแล้ว

Share this

Latest
Previous
Next Post »