วิธีการ link ข้าม sheet ของ Spreadsheet :: synology

Spreadesheet ก็คือ โปรแกรมที่คล้ายกับ Google sheet  แต่ความสามารถยังไม่ถึงทั้งหมด เดิมที่มันไม่สามารถ link ข้าม sheet ได้ ปัจจุบันนี้ มันได้แล้ว (เขียนวันที่ 25/03/18)