Include Arduino lib and Extra lib In PlatformIO 3.0.1


เป็นไงวันนี้มี update PlatformIO CLI 3.0.1 ดู Note กันบ้างมั้ย ผมก็ไม่ได้ดู
update ตอนเช้า ตอนเย็นทดสอบ แม่ง เล่นกูสะแล้ว