คอร์สอบรม Onsite จ.ชัยภูมิ

ข่าวดีสำหรับคนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
อบรม จับทาง IoT (device)
โดย โครงการ NutDIY Onsite
สถานที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิวันเสาร์ที่  21 พ.ค. 2559 (9.00 - 18.00)
ค่าลงทะเบียน 3,950 บาท
รวม Arduino UNO(Clone), NodeMcu Dev Kit V1.0 , Relay Module 2CH


การอบรมวิธีการใช้งานเชิงปฎิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน ของอุปกรณ์  ผ่านระบบ Wifi network  และสามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นโครงการย่อยๆ ได้อีกหลายโครงการ เช่น upgrade ปั้มน้ำภายในบ้านให้สามารถควบคุมได้ผ่าน Wifi
 .
อุปกรณ์ที่ผู้อบรมต้องมี
1. Notebook 1 เครื่อง (windows 7 ขึ้นไป, OSX 10.10 ขึ้นไป)
2. ปลั๊กไฟประจำตัว

ทักษะ
 เคยต่อวงจรไฟฟ้ามาบ้างเล็กน้อย

เนื้อหา
- แนะนำอุปกรณ์
- การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เบื้องต้น
- ความปลอดภัยในการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (220V)
- Download Program  Arduino IDE และ PlatfromIO
- การใช้งาน Arduino UNO
- การใช้งาน NodeMcu Dev Kit V1.0 (WiFi Module)
- การใช้งาน Relay Module
- WorkShop
- ไฟกระพริบ
- เชื่อมต่อ Arduino UNO กับ NodeMcu DevKit
- ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Wifi

ค่าใช้จ่าย
3,950 บาท

ปิดรับสมัคร
 18 พ.ค. 2559

สอบถามเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/NutDIY/
09 3141 4446 (ณัฐ)Share this

Previous
Next Post »