คอร์สอบรม Onsite จ.ชัยภูมิ

ข่าวดีสำหรับคนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
อบรม จับทาง IoT (device)
โดย โครงการ NutDIY Onsite
สถานที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Basic Device กับ Real Time Clock (RTC) Tiny RTC I2C 24C32 DS13070. Tiny RTC I2C 24C32 DS1307

คือ RTC เนี่ยมันมีอยู่เกือบทุกที่เลยนะ โดยเฉพาะ อุปกรณ์ที่ไม่ต่อเนต
เอาไว้ใช้เป็น นาฬิกา ของอุปกรณ์ แบบ เวลาเราตั้งเวลาในโปรแกรม แล้วไฟดับ มันก็ยังมี ถ่าน เลี้ยงเดินเวลาได้ตลอดๆ