การใช้งาน External editor ใน Arduino IDE

การใช้งาน External editor ใน Arduino IDE

Use External Editor มีไว้เพื่อให้เราสามารถใช้ IDE ตัวอื่นเป็นตัวเขียน code ได้ง่ายๆ ไม่ต้อง config อะไรให้ยุ่งยาก