การใช้งาน External editor ใน Arduino IDE

การใช้งาน External editor ใน Arduino IDE

Use External Editor มีไว้เพื่อให้เราสามารถใช้ IDE ตัวอื่นเป็นตัวเขียน code ได้ง่ายๆ ไม่ต้อง config อะไรให้ยุ่งยาก 

How To Flash ESP8266 ESP-01 on Arduino IDE

How To Flash ESP8266 ESP-01 on Arduino IDE

ESP8266 ESP-01 เป็น ESP ตัวแรกที่กระเทือนวงการ  wifi เลยทีเดียว มาดูกันว่าจะเขียน โปรแกรมด้วย  Arduino IDE ใส่มันได้ยังไง


ESP8266 ESP-01